środa, 30 kwietnia 2014

White Dwarf #14 obrazki / pictures

I kolejna porcja fotek z WD znalezionych na sieci. Wcześniej przeze mnie nie widziane!

Some more pics found on the interwebs. These are a fresh find!To ma być ta mini gra? Mamy sobie pograć Treemanem? Bez komentarza... Może jeszcze wyjmiemy karty do pokera, żeby pograć sobie Imperial Knightem, ależ w sumie! Już to było!

So that's supposed to be THE minigame? So we can play with a Treeman? No comments... What's next? They will tell us  to take a deck of cards to play around with an Imperial Knight? But wait! THEY DID!A więc jednak... data 24 Maja chyba jednak będzie coś oznaczać!
Swoją drogą czy to będzie plakat? Wygląda na wstawione w sam środek magazynu.

So the rumours might actualy check out. 24th May it is I guess!
It looks like a poster to me, spot the crease, like in the middle pages of the magazine.Nowości Leśnych Elfów.

New Wood Elves.Nowe zasady do jednostek.

New unit rules.


A więc jak wam się to podoba? Jesteście podekscytowani 'nową edycją'?

So, are you guys excited with the 'new edition'?

wtorek, 29 kwietnia 2014

Plota na młyn - 7a Edycja / Rumour mill - 7th Edition


Witajcie!

Od jakiegoś czasu krążą ploteczki, że niby to szósta edycja 40k, ma być zniesiona i zastąpiona siódmą. Na początku były to tylko ploteczki, ale dzisiaj ze strony GW poznikały rulebooki (nadal to tylko plotka, sprawdziłem właśnie, nadal tam jest) i ostał się ino digital, który pewnie też zaraz zniknie. Ze sklepów GW wycofano (albo wydano prikaz wycofania) podobnież startery, podręczniki itd. Jakby nie było, potwierdzają się plotki. Po co innego mieliby to robić?

Niestety, przepowiednie o siódmej edycji są moim zdaniem nieco wydmuchane. Dlaczego? Ano ponieważ, jak już wspomniałem, byłaby  to najkrótsza edycja w dziejach i wkurzyliby masę ludzi (właśnie się wszystkiego nauczyłem, a oni znowu zmieniają) oraz za dużo kodeksów wyszło w tej edycji, żeby teraz wprowadzać generalne zmiany. Jednakże, mamy zbyt dużo różnych, obowiązujących zasad w zbyt wielu publikacjach (Stronghold Assault, Escalation, etc) oraz słyszałem pogłoski, jakoby w podręcznikach nowych armii pojawiały się odniesienia, do zasad, które nigdzie indziej nie były widziane (ale to tylko słyszałem).

Więc co takiego się dzieje? Moim zdaniem, zdarzy się rzecz następująca: Games Workshop wyda podręcznik do 'nowej' edycji Warhammera, ale nie będzie to siódma edycja, nie będzie to też szósta edycja. Będzie to Living Rule Book (jak to było w przypadku Blood Bowl). Taki podręcznik nie będzie zawierał całego tła narracji, a tylko zasady. Tylko te, które obowiązują, wszystkie w jednym miejscu. Podręcznik ten będzie wydane w kolorze i będzie miał sztywną oprawę, mniejszy od dużego, większy od mniejszego. Takie jakieś B5. Co roku, GW będzie wypuszczać nowy zestaw startowy, a stary będzie dostępny do czasu aż się nie wyprzeda, albo zrobią go Limited Edition. Wiedzą, że im się to cholernie opłaca, nawet jeśli ludzie kupują te zestawy, aby odsprzedać połowę.

Co to dla was oznacza? Nic, tak na prawdę. Zasady nie zmienią się zbytnio. Wprowadzone zostaną uściślenia do nowego booka (pamiętacie jak FAQ zniknęło na jakiś czas, niby z powodu renowacji strony?) i rule book stanie się w jakiś sposób żywym organizmem. Kto wie, może nawet zrezygnują z papierowej edycji... hmm.

To się (prawdopodobnie) stanie!

A wy co myślicie? Pozostawcie swoje komentarze / opinie poniżej i niech dyskusja trwa!

Welcome!

There have been some rumours flying around, that the sixth edition of 40k is no more and seventh is coming. These were only rumours then, but now, when GW removed all rulebooks from their website (still a rumour, just checked, it's still there) and there's only digital version available, not for long. They have removed (or are removing) all starter sets and rulebooks from the GW stores, the rumours are checking out somehow. Why else would they be doing this?

Unfortunately, the 7th edition rumours are a bit blown out of proportion. WhY? Well, they would make it the shortests reigning edition ever, pissing plenty people off (I just learned this one, why change again?) and there were too many codices released to introduce an overhaul  now. On the other hand, we have got too many different rules coexisting in different publications at the same time (Escalation, Stronghold Assault, etc) and I also heard (just heard) that there are refeences in new codices to rules never seen before.

So what will happen now? Well I think the following will take place: Games Workshop will release a new rule book to the new edition of Warhammer, but this time it's going to be a living rulebook, not seventh, not sixth. Just like Blood Bowl. This book will have no background stories, fluff, just rules. All in one place. It's going to be bigger than the older small one, and smaller from the big one. B5 format is what I bet my money on. Hardback copy at that! Every year GW will release a new starter set keeping the old one available until they run out of stock, or make them Limited Edition! They know it's worth the investment!

What does it mean to you? Nothing really. The rules won't change that much. Some clarifications will be included (remember when FAQs disappeared from GW website, supposedly due to new theme and such). Who knows, maybe they will give up on printed format after all? Only digital copy to print?

This will (most probably) happen!

And what do you think? Please leave your comments / thoughts below, let us talk 40k!

niedziela, 27 kwietnia 2014

wtorek, 22 kwietnia 2014

Battle Report - Chaos vs Orks (1850pts)

Witajcie!

Razem z Robertem, postanowiliśmy odkurzyć jego modele i wystawić je na próbę sił na skończonym stole. Stół jaki jest każdy widzi, elementy terenu nadal w produkcji. Ale prezentuje się już całkiem fajnie.

Tak czy inaczej, rozstawienie Hammer & Anvil, misja jeden znacznik w strefie rozstawienia za 4 punkty. 1850 punktów na stronę. Jazda!

Welcome!

Together with Robert, we decided to dust off his models and put them to the test on the newly painted table. Table as below, some terrain bits still being painted. Looks pretty nifty already.

Anyhoo, Hammer & Anvil Deployment, each has one Objective in his deployment zone worth 4 points. 1850 points each. Go!


Tura 1 / Turn 1

Tak wystawiłem swoje orki. Z perspektywy czasu wiem, że zrobiłem błąd wystawiając ich na lewej stronie. No ale cóż. Ściana Kan, Dready i Mek z Kustom Force Field.

This is how I deployed my orks. Now I know I failed the deployment, since I put them all to the left side, while they should be more evenly distributed. Well... Wall of Kans, Dreads and Mek with Kustom Force Field.


Tak wystawił się Chaos. Trzy oddziały po 20 zombiaków, trzech oblitów i siedem motorków z Lordem z Brand of Skarlax czy coś tam.

This is Chaos deployment. Three squads of 20 zombies, three Obliterators and seven bikers with Lord with Brand of Skarlax thingy.


Po tym jak moje Kany poleciały do przodu, Big Shooty wystrzeliły co miały i potrzebując czwórek rzuciłem to to owo. Cztery 'czwórki' i dwie 'trójki'. Dzięki Gork, albo Mork!

After my Kans rushed forward, Big Shoota boys fired and needed 4s to hit anything. Four 'ones' and two 'threes'. Thanks Gork, or Mork!


Tak zakończyłem swoją pierwszą turę. Pomimo tragedii na Big Shootach z Kan, coś tam ubiłem, zombiaków...

This is how I finished my turn. Regardless the Kan shooting tragedy I managed to kill something, zombies...


Chaos nie ruszył się prawie w ogóle w oczekiwaniu aż podejdę bliżej. Nie opłacało się bikerom atakować mnie, lepiej było poczekać. Blind Grenady i overwatch z mojej strony im niewiele robi, a sami potrafią rzucić blight grenady (obniżając mi WS).

Chaos almost did not move, waiting for me to come closer. Bikers are better off being charged, since they can overwatch with bolters and throw blight grenades (lower my WS).


Tura 2 / Turn 2

Niestety wleciała tylko jedna Dakka Jeta, ale zrobiła swoje na zombiaków. Cover save im trochę pomógł. Reszta chłopaków podbiegła bliżej i pochowała się za murkami.

Unfortunately only one Dakka Jet came in from reserves, but did damage to the zombies. Cover save helped them a bit. Boys ran forward and hid behind fences.Poumierało się zombiakom. Liczyłem na First Blood i 1 VP.

Thinned down unit of zombies. I was counting on getting First Blood and 1 VP in the proess.


Obliteratorzy wskoczyli pięknie na plecy. Powinienem był się tego spodziewać! Będą tłuc moich Shoota Boyz na znaczniku.

Obliterators Deep Striked on my back. Should have seen that coming! They are going to pick on my Shoota Boyz on the marker.


Chaosowe motorówki jednak podjechały bliżej, ale ja też nie miałem ochoty szarżować. Postrzelały. ubiły jednog czy tam pięciu chłopków. Kto by tam ich liczył?

Chaos bikers advanced, but I had no intentions to charge. They shot and killed one or five of the boyz Who would count them anyway?


Jeden z Helldrakeów też się pojawił. Rzygnął ogniem w mój oddział na znaczniku. Niestety oddział zajął się ogniem i płoną do końca gry... [PRZYPOMINAJKA: zrobić sobie / Robertowi markery płomienia z Soul Blaze].

One of the Helldrakes managed to puke his flames all over my boys on the marker. The unit caught on fire and burned until the end of the game... [NOTE TO SELF: build some Soul Blaze markers for myself / Robert].Tura 3 / Turn 3

Jednym z Dreadów cofnąłem się, aby zająć czymś Oblity, które niestety osłabiały coraz bardziej oddział trzymający znacznik. Na wejściu dostał po Hull Poincie i ranił jednego Oblitę.

One of the Deads moved back to occupy the Obliterators with himself. Unfortunately he lost a Hull Point before he event started to wound them.


Drugi Dakka Jet wleciał, ale nie miałem nawet zamiaru zajmować się Helldrakiem, aczkolwiek było to kuszące. Wolałem osłabić oddział zombiaków i tak też poczyniłem. Drugi Dakka Jet też strzelał w zombiaki i zabił wszystkich. Dread się wziął za Oblity i jeden z nich poległ.

Another Dakka Jet came in, but I had no intentions shooting at the Helldrake, although it was very tempting. I preferd to thin down the unit of zombies here. The other one shot at them as well killing all. Dread charged Obliterator and one went down.


Chłopaki uciekły od odpowiedzialności (błąd!) i w 'nagrodę' dostały od motorków, ale o tym później.

The Boyz tried to run away from responsibilities (mistake!) and got their 'reward' from the bikers, later on that.


Chłopaki na znaczniku znudzili się obrywaniem i wybiegli na Obliteratorów!

The Boyz on the marker got bored with getting shot at and ran towards Obliterators!


Chaosowe motorynki ustawiły się odpowiednio i wystrzelały kilku orków. Dużo pechowych rzutów później orki nadal stały.

Chaos Bikers repositioned and shot at the Boyz. many unlucky rolls later the Boyz were still standing occupying Bikers.


Obliteratory zbiły Hull Pointa Dreadziowi, ale ten zabił kolejnego. Dready FTW!

Obliterators kept fighting the Dread and lost one but taking a Hull Point with him. Dreads FTW!Tura 4 / Turn 4

Oba Dakka Jety skoncentrowały ogień na oddziale na znaczniku. Nie miałem nadziei na to, że uciekną, ale na to że wybiję wszystkich. Niestety, nie udało się...

Both Dakka Jets concetrated fire on the unit around the objective and killed some, unfortunately these guys don't run away!


Po zabiciu ostatniego Obliteratora oba oddziały posunęły się do przodu (konsolidacja), myśląc o znaczniku.

After killing the last of the Obliterators both units moved forward (consolidation) thinking of taking the objective.


Chłopaki po szarży na Oblity i wygranym pojedynku z Typhusem (Nob zginął podczas walki ale mężnie walczył) wracają na pozycję i rozpraszają się mając nad głowami dwa Helldraki.

The Boyz after winning the combat against Obliterators and Typhus (Nob died in the process, but what a fight that was!) are moving back to their previous positions and spreading around as possible to avoid fire from two Helldrakes above their heads.


Ostatnie karanie chłopaków przez motorki. Trzeba było walczyć jak należy!

Last few punishments from Chaos Bikers. You should have not ran away!


Kolejny oddział (dwóch) Oblitów Deep Strikeuje na moje plecy, i plazmami tłucze resztki oddziału. Chłopaki mają dość na dzisiaj i uciekają, wybiegając poza stół w następnej turze.

Another two Obliterators Deep Strike behind my back and kill of some more Orks from a unit that finally gives in and runs away. Next turn they run off the board.


Oba Helldrake'i krążą nad chłopakami ziejąc ogniem. Oddział trzyma się jakoś pomimo Soul Blaze'a zabierającego dodatkowe dwa orki co turę.

Both Helldrakes circle around the Boyz flaming them every turn. Soul Blaze does not help taking another few every turn.


I to jest to co mówiłem po rozstawieniu. Pełen oddział z PK Nobem i Mekiem z KFF stoi i nic nie robi. Tu nie dobiegli, tam nie byli... strata ponad 300 punktów!

And that's what I meant at the beginning. Full squad of Orks with a PK Nob and KFF Mek stands still and looks pretty. Too far to reach one fight, not in the right place to reach another... 300 points wasted!Tura 5 / Turn 5

W końcu ruszam nimi w kierunku znacznika (w razie coś) i rozpraszam ich jak mogę. Jeden Helldrake nadal może na nich zionąć. Dostali już od tego po prawej i palą się. Jak każdy oddział chłopaków.

Eventually I move them towards threatened objective and spread them around as much as possible as there's still one Helldrake in the air able to spit fire. They got spat at from the one on the right and are on fire like all my Boyz units.


Twardo pilnują znacznika!

Fighting for that marker like a an Ork!


Ten Helldrake nie ma dość. Zieje ogniem na oddział pięciu już chłopaków i ostatecznie zostaje tylko Nob z bannerem. Bikerzy walcząz Kanami, trzech ginie i jedna Kana, druga traci Hull Point.

This Helldrake never stops! Flames the small unit of five Orks and leaves Nob with banner thanks to Look Out Sir!. Bikers fight off Kans. Three dies and one Kan as well; the other losses Hull Point.


Dready i Kany próbują dostać się na znacznik. Kany zmieniają zdanie i strzelają w Helldrake'a nie trafiając lub nie raniąc.

Dread and Kans try to make it to the objective. Kans change their mind and try to shoot Helldrake off the skies and fail miserably.


Ten Helldrake też nie odpuszcza, psika i zieje znowu zabijają kolejnych chłopaków.

This Helldrake does not make it any easier for me. Spits fire killing some of the Orks.


Ostatni Sarmata! Stoi sam pośród zadymy! Nadal płonie! Ratuje Kill Point uciekając pod Helldrake'a, tak aby go nie splunął ogniem.

Last Man Standing! Alone in the midst of it all! Still ablaze! Saves a Kill Point running back under the Helldrake so it can't spit fire on him!


Kany walczą zabijając kolejne motorki! Champion nadal żyje!

Kans keep killing the Bikers. Champion is still alive!Tura 6 / Turn 6

Dreadowi nie udaje się rzut na szarżę (błąd!) i nie zbliża się do znacznika...

Dread fails miserably his charge roll (mistake!) and does not get any closer to the objevtive.


Oba Dakka Jety zbijają dwa Hull Pointy z Helldrake'a. Nadal leci. Nadal będzie ziać ogniem. Ale tym razem może nie mieć w co, ponieważ jest Immobilised (musi lecieć prosto).

Both Dakka Jets come in and shoot Helldreake in the back. Still alive even though two Hull Points lost. Immobilised so has to go straight ahead.


Ostatecznie Champion zabija ostatnią Kanę. Helldrake nad znacznikiem.

Eventually the Champion kills the last Kan. Helldrake goes over the objective.


Uczucie pustki i samotności. Motorniczy stoi podziwia krajobraz po bitwie. Kany czają się z boku.

Feeling of emptyness and loneliness. Chaos Bikers ponders over the view after the battle. Kans are stalking around the corner.


Obliteratorzy próbowali zestrzelić chłopaka na znaczniku, ale chybiły. Na moje szczęście!

Obliterators tried to snipe off the Boy on the objective, but missed. Lucky me!


Ostatnie płomienie z Helldrake'a zabijają kilku chłopaków ale to nie ważne. Znacznik jest nasz!

Last spats of flames from Helldrake kills few of the Boyz. Never mind that! The objective is ours!


Było już późno i nie rzucaliśmy na siódmą turę. Orki wygrały: 10:8!

It was late so we decided not to roll for turn seven. Orks victory: 10:8!


Poniżej nasze rozpiski:

Our army lists below:

Orks

Mek / KFF / 'Eavy Armour
Mek / KFF / 'Eavy Armour

30x Slugga Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole
30x Slugga Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole
30x Slugga Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole / 3x Big Shoota
30x Shoota Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole

3x Kans / Rokkits
3x Kans / 2x Big Shoota / 1x Grotzooka

Dread 4xCCW
Dread 4xCCW

Dakka Jet 3x SupaShoota / Fighta Ace
Dakka Jet 3x SupaShoota / Fighta Ace

Chaos

Typhus
Biker Lord with Skarlax Sigil / Claw, blight grenades

20x zombies
20x zombies
20x zombies

6x Bikers / 2x Flamers / Champion with Fist

3x Nurgle Obliterators
3x Nurgle Obliterators
2x Nurgle Obliterators

Helldrake
Helldrake

piątek, 18 kwietnia 2014

Malowanie Gwardii w/g GW / Painting Guard by GW

Witajcie!

Maluję sobie powoli te 70 ponad figurek do gwardii, a co. Nie mogę? I jakoś tak wpadł mi w ręce, reklamowany chyba na BoLS tutorial stworzony przez GW. Jak malować IG Cadia. Moim zdaniem, super tutek dla początkujących. Bardzo proste metody, kolorystyka znana z kodeksu i publikacji. Świetna robota, że zaczęli to robić. 5/5 :)

Welcome!

I have been slowly working my way through those 70+ guardsmen. So what? And just so it happens that I came across this tutorial, I believe it was on BoLS. Tutorial done by GW: how to paint Cadians. Very easy to follow tutorial, great and simple techniques to introduce those fresh painters into the hobby. I think it's good they started doing those tutorials 5/5 :)

środa, 16 kwietnia 2014

White Dwarf #12 obrazki / pictures

Na sieć wypłynęły fotki z dwunastego numeru WD.

We have got leaked pictures of new WD.


 photo WD12_1.jpg

 photo WD12_2.jpg

 photo WD12_3.jpg

 photo WD12_4.jpg

Jesteście podekscytowani zestawem narzędzi za 450zł?

Are you excited with the new 90 quid tool set?

niedziela, 13 kwietnia 2014

Masówka Gwardyjna #2 / Massive Guard Painting #2

Witajcie!

Malowania Gwardii ciąg dalszy. Już gotowych jest dziesięciu chłopa. Fotka poniżej.

Welcome!

Guard mass painting continues. I have got ten man squad ready. Pic below.

 photo 20140413_2.jpg

Nie jestem w tej chwili pewien jak będziemy robić podstawki, więc na razie pozostają szare. Oczywiście nie ma też oznaczeń oddziału, bo też nie jestem pewien jak nowy kodeks będzie działał. Na razie pozostają tak jak są. Oczywiście nie pomalowałem też oczu. Wyszedłem z założenia, skoro nie umiesz czegoś robić w tej skali, to tego nie rób.

Więc... jak wam się podobają? Pozostawcie komentarze poniżej.

Right now we are not sure what colour bases should be, so we are leaving them like they are. There are no squad markings as well, as we have to see what the new book brings. There are no eyes neither. If you can't paint something THAT small, don't do it.

So... how do you like them? Leave your comments below.

sobota, 12 kwietnia 2014

Masówka Gwardyjna #1 / Massive Guard Painting #1

Witajcie!

Pamiętacie Imperialną Gwardię mojego brata? Niezły z niego leń... nic nie pomalował od lat. Postanowiłem wziąć się za jego troopsy. Oto efekt jednego wieczoru:

Welcome!

Do you remember my brother's Imperial Guard? Lazy git hasn't painted any models for years. I decided to take care of this army and paint his troops. One evening of work below:

1. Posklejane po obdzieraniu z farby, piaskowane i pogrupowane w oddziały. Nie wiem po co, po prostu tak lubię.

1. Assembled after stripping, sanded and grouped in squads. Not sure why, I just like it his way.2. Podkład Vallejo Model Air Grey Primer (71097)

2. Basecoat of Vallejo Model Air Grey Primer (71097)3. Ciuchy porobione Vallejo Model ColorCam. Olive Green (70894)

3. Fatigues painted with Vallejo Model ColorCam. Olive Green (70894)4. Gotowy ludek testowy. Pancerz na czarno. Ciuchy Nuln Oil. No i metalliki. Skóra Scorched Brown > Dwarf Flesh

4. And ready test model. Armour is black. Fatigues covered with Nuln Oil. Metallics. Skin painted Scorched Brown > Dwarf FleshCo wy na to? Jak się podoba? Pozostawcie komentarze...

What do you guys think? You like it? Leave your comments below...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...