wtorek, 22 kwietnia 2014

Battle Report - Chaos vs Orks (1850pts)

Witajcie!

Razem z Robertem, postanowiliśmy odkurzyć jego modele i wystawić je na próbę sił na skończonym stole. Stół jaki jest każdy widzi, elementy terenu nadal w produkcji. Ale prezentuje się już całkiem fajnie.

Tak czy inaczej, rozstawienie Hammer & Anvil, misja jeden znacznik w strefie rozstawienia za 4 punkty. 1850 punktów na stronę. Jazda!

Welcome!

Together with Robert, we decided to dust off his models and put them to the test on the newly painted table. Table as below, some terrain bits still being painted. Looks pretty nifty already.

Anyhoo, Hammer & Anvil Deployment, each has one Objective in his deployment zone worth 4 points. 1850 points each. Go!


Tura 1 / Turn 1

Tak wystawiłem swoje orki. Z perspektywy czasu wiem, że zrobiłem błąd wystawiając ich na lewej stronie. No ale cóż. Ściana Kan, Dready i Mek z Kustom Force Field.

This is how I deployed my orks. Now I know I failed the deployment, since I put them all to the left side, while they should be more evenly distributed. Well... Wall of Kans, Dreads and Mek with Kustom Force Field.


Tak wystawił się Chaos. Trzy oddziały po 20 zombiaków, trzech oblitów i siedem motorków z Lordem z Brand of Skarlax czy coś tam.

This is Chaos deployment. Three squads of 20 zombies, three Obliterators and seven bikers with Lord with Brand of Skarlax thingy.


Po tym jak moje Kany poleciały do przodu, Big Shooty wystrzeliły co miały i potrzebując czwórek rzuciłem to to owo. Cztery 'czwórki' i dwie 'trójki'. Dzięki Gork, albo Mork!

After my Kans rushed forward, Big Shoota boys fired and needed 4s to hit anything. Four 'ones' and two 'threes'. Thanks Gork, or Mork!


Tak zakończyłem swoją pierwszą turę. Pomimo tragedii na Big Shootach z Kan, coś tam ubiłem, zombiaków...

This is how I finished my turn. Regardless the Kan shooting tragedy I managed to kill something, zombies...


Chaos nie ruszył się prawie w ogóle w oczekiwaniu aż podejdę bliżej. Nie opłacało się bikerom atakować mnie, lepiej było poczekać. Blind Grenady i overwatch z mojej strony im niewiele robi, a sami potrafią rzucić blight grenady (obniżając mi WS).

Chaos almost did not move, waiting for me to come closer. Bikers are better off being charged, since they can overwatch with bolters and throw blight grenades (lower my WS).


Tura 2 / Turn 2

Niestety wleciała tylko jedna Dakka Jeta, ale zrobiła swoje na zombiaków. Cover save im trochę pomógł. Reszta chłopaków podbiegła bliżej i pochowała się za murkami.

Unfortunately only one Dakka Jet came in from reserves, but did damage to the zombies. Cover save helped them a bit. Boys ran forward and hid behind fences.Poumierało się zombiakom. Liczyłem na First Blood i 1 VP.

Thinned down unit of zombies. I was counting on getting First Blood and 1 VP in the proess.


Obliteratorzy wskoczyli pięknie na plecy. Powinienem był się tego spodziewać! Będą tłuc moich Shoota Boyz na znaczniku.

Obliterators Deep Striked on my back. Should have seen that coming! They are going to pick on my Shoota Boyz on the marker.


Chaosowe motorówki jednak podjechały bliżej, ale ja też nie miałem ochoty szarżować. Postrzelały. ubiły jednog czy tam pięciu chłopków. Kto by tam ich liczył?

Chaos bikers advanced, but I had no intentions to charge. They shot and killed one or five of the boyz Who would count them anyway?


Jeden z Helldrakeów też się pojawił. Rzygnął ogniem w mój oddział na znaczniku. Niestety oddział zajął się ogniem i płoną do końca gry... [PRZYPOMINAJKA: zrobić sobie / Robertowi markery płomienia z Soul Blaze].

One of the Helldrakes managed to puke his flames all over my boys on the marker. The unit caught on fire and burned until the end of the game... [NOTE TO SELF: build some Soul Blaze markers for myself / Robert].Tura 3 / Turn 3

Jednym z Dreadów cofnąłem się, aby zająć czymś Oblity, które niestety osłabiały coraz bardziej oddział trzymający znacznik. Na wejściu dostał po Hull Poincie i ranił jednego Oblitę.

One of the Deads moved back to occupy the Obliterators with himself. Unfortunately he lost a Hull Point before he event started to wound them.


Drugi Dakka Jet wleciał, ale nie miałem nawet zamiaru zajmować się Helldrakiem, aczkolwiek było to kuszące. Wolałem osłabić oddział zombiaków i tak też poczyniłem. Drugi Dakka Jet też strzelał w zombiaki i zabił wszystkich. Dread się wziął za Oblity i jeden z nich poległ.

Another Dakka Jet came in, but I had no intentions shooting at the Helldrake, although it was very tempting. I preferd to thin down the unit of zombies here. The other one shot at them as well killing all. Dread charged Obliterator and one went down.


Chłopaki uciekły od odpowiedzialności (błąd!) i w 'nagrodę' dostały od motorków, ale o tym później.

The Boyz tried to run away from responsibilities (mistake!) and got their 'reward' from the bikers, later on that.


Chłopaki na znaczniku znudzili się obrywaniem i wybiegli na Obliteratorów!

The Boyz on the marker got bored with getting shot at and ran towards Obliterators!


Chaosowe motorynki ustawiły się odpowiednio i wystrzelały kilku orków. Dużo pechowych rzutów później orki nadal stały.

Chaos Bikers repositioned and shot at the Boyz. many unlucky rolls later the Boyz were still standing occupying Bikers.


Obliteratory zbiły Hull Pointa Dreadziowi, ale ten zabił kolejnego. Dready FTW!

Obliterators kept fighting the Dread and lost one but taking a Hull Point with him. Dreads FTW!Tura 4 / Turn 4

Oba Dakka Jety skoncentrowały ogień na oddziale na znaczniku. Nie miałem nadziei na to, że uciekną, ale na to że wybiję wszystkich. Niestety, nie udało się...

Both Dakka Jets concetrated fire on the unit around the objective and killed some, unfortunately these guys don't run away!


Po zabiciu ostatniego Obliteratora oba oddziały posunęły się do przodu (konsolidacja), myśląc o znaczniku.

After killing the last of the Obliterators both units moved forward (consolidation) thinking of taking the objective.


Chłopaki po szarży na Oblity i wygranym pojedynku z Typhusem (Nob zginął podczas walki ale mężnie walczył) wracają na pozycję i rozpraszają się mając nad głowami dwa Helldraki.

The Boyz after winning the combat against Obliterators and Typhus (Nob died in the process, but what a fight that was!) are moving back to their previous positions and spreading around as possible to avoid fire from two Helldrakes above their heads.


Ostatnie karanie chłopaków przez motorki. Trzeba było walczyć jak należy!

Last few punishments from Chaos Bikers. You should have not ran away!


Kolejny oddział (dwóch) Oblitów Deep Strikeuje na moje plecy, i plazmami tłucze resztki oddziału. Chłopaki mają dość na dzisiaj i uciekają, wybiegając poza stół w następnej turze.

Another two Obliterators Deep Strike behind my back and kill of some more Orks from a unit that finally gives in and runs away. Next turn they run off the board.


Oba Helldrake'i krążą nad chłopakami ziejąc ogniem. Oddział trzyma się jakoś pomimo Soul Blaze'a zabierającego dodatkowe dwa orki co turę.

Both Helldrakes circle around the Boyz flaming them every turn. Soul Blaze does not help taking another few every turn.


I to jest to co mówiłem po rozstawieniu. Pełen oddział z PK Nobem i Mekiem z KFF stoi i nic nie robi. Tu nie dobiegli, tam nie byli... strata ponad 300 punktów!

And that's what I meant at the beginning. Full squad of Orks with a PK Nob and KFF Mek stands still and looks pretty. Too far to reach one fight, not in the right place to reach another... 300 points wasted!Tura 5 / Turn 5

W końcu ruszam nimi w kierunku znacznika (w razie coś) i rozpraszam ich jak mogę. Jeden Helldrake nadal może na nich zionąć. Dostali już od tego po prawej i palą się. Jak każdy oddział chłopaków.

Eventually I move them towards threatened objective and spread them around as much as possible as there's still one Helldrake in the air able to spit fire. They got spat at from the one on the right and are on fire like all my Boyz units.


Twardo pilnują znacznika!

Fighting for that marker like a an Ork!


Ten Helldrake nie ma dość. Zieje ogniem na oddział pięciu już chłopaków i ostatecznie zostaje tylko Nob z bannerem. Bikerzy walcząz Kanami, trzech ginie i jedna Kana, druga traci Hull Point.

This Helldrake never stops! Flames the small unit of five Orks and leaves Nob with banner thanks to Look Out Sir!. Bikers fight off Kans. Three dies and one Kan as well; the other losses Hull Point.


Dready i Kany próbują dostać się na znacznik. Kany zmieniają zdanie i strzelają w Helldrake'a nie trafiając lub nie raniąc.

Dread and Kans try to make it to the objective. Kans change their mind and try to shoot Helldrake off the skies and fail miserably.


Ten Helldrake też nie odpuszcza, psika i zieje znowu zabijają kolejnych chłopaków.

This Helldrake does not make it any easier for me. Spits fire killing some of the Orks.


Ostatni Sarmata! Stoi sam pośród zadymy! Nadal płonie! Ratuje Kill Point uciekając pod Helldrake'a, tak aby go nie splunął ogniem.

Last Man Standing! Alone in the midst of it all! Still ablaze! Saves a Kill Point running back under the Helldrake so it can't spit fire on him!


Kany walczą zabijając kolejne motorki! Champion nadal żyje!

Kans keep killing the Bikers. Champion is still alive!Tura 6 / Turn 6

Dreadowi nie udaje się rzut na szarżę (błąd!) i nie zbliża się do znacznika...

Dread fails miserably his charge roll (mistake!) and does not get any closer to the objevtive.


Oba Dakka Jety zbijają dwa Hull Pointy z Helldrake'a. Nadal leci. Nadal będzie ziać ogniem. Ale tym razem może nie mieć w co, ponieważ jest Immobilised (musi lecieć prosto).

Both Dakka Jets come in and shoot Helldreake in the back. Still alive even though two Hull Points lost. Immobilised so has to go straight ahead.


Ostatecznie Champion zabija ostatnią Kanę. Helldrake nad znacznikiem.

Eventually the Champion kills the last Kan. Helldrake goes over the objective.


Uczucie pustki i samotności. Motorniczy stoi podziwia krajobraz po bitwie. Kany czają się z boku.

Feeling of emptyness and loneliness. Chaos Bikers ponders over the view after the battle. Kans are stalking around the corner.


Obliteratorzy próbowali zestrzelić chłopaka na znaczniku, ale chybiły. Na moje szczęście!

Obliterators tried to snipe off the Boy on the objective, but missed. Lucky me!


Ostatnie płomienie z Helldrake'a zabijają kilku chłopaków ale to nie ważne. Znacznik jest nasz!

Last spats of flames from Helldrake kills few of the Boyz. Never mind that! The objective is ours!


Było już późno i nie rzucaliśmy na siódmą turę. Orki wygrały: 10:8!

It was late so we decided not to roll for turn seven. Orks victory: 10:8!


Poniżej nasze rozpiski:

Our army lists below:

Orks

Mek / KFF / 'Eavy Armour
Mek / KFF / 'Eavy Armour

30x Slugga Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole
30x Slugga Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole
30x Slugga Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole / 3x Big Shoota
30x Shoota Boyz / PK Nob w 'Eavy Armour & Boss Pole

3x Kans / Rokkits
3x Kans / 2x Big Shoota / 1x Grotzooka

Dread 4xCCW
Dread 4xCCW

Dakka Jet 3x SupaShoota / Fighta Ace
Dakka Jet 3x SupaShoota / Fighta Ace

Chaos

Typhus
Biker Lord with Skarlax Sigil / Claw, blight grenades

20x zombies
20x zombies
20x zombies

6x Bikers / 2x Flamers / Champion with Fist

3x Nurgle Obliterators
3x Nurgle Obliterators
2x Nurgle Obliterators

Helldrake
Helldrake

2 komentarze:

 1. that was a fun read! What was your Ork MVP of the match?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I think it would have to be the PK Nob from Shoota squad on my objective. Killed Typhus in CC and died. Value to points killed he was the man.

   Other than that Dakka Jets cleared out two Kill Points by mowing down zombies.

   In Chaos it would Helldrakes for harassing my troops. Had to think hard about placement of each model.

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...