wtorek, 29 września 2015

KV128 - For the greater good!Witajcie!

Jeśli nie żyjecie pod skałą, to na pewno widzieliście już fotki nowych modeli Tau. Modelu KV128 Stormsurges. To jest dopiero bestia! Jeśli myśleliście, że RipTide to przegięcie... to spójrzcie na tego gostka:

Welcome!

Unless you live under a rock, you might have heard about the new Tau model, KV128 Stormsurges. That is the beast! If you thought that RipTide was broken... look at this guy:A więc co tam kiepsko widać? Ano rzeczy straszne! WS 2, BS3 to standard raczej dla wielkich maszyn krocząo toczących w 40tce. Siły to bydle ma 6 i T tyle samo. Smutnym jest fakt że save tylko 3+, ale za to W8 ratuje sytuację. Mierne dwa ataki z inicjatywą dwa... no cóż. Nie ma ta maszyna walczyć wręcz. 

So what we can barely see in the next picture? Horrible things! WS 2, BS 3 is a standard for such huge machines in 40k. It has S6, same as T6. It is a sad thing to have only a 3+ save, but with 8 wounds save the day. Mere two attacks in close combat with initiative 2... well. It's not built to fight in hand to hand combat.

Zwróćcie uwagę na działo zwane Pulse Battlecannon z profilem S10, AP2, Ordnance 1, Large Blast i zasięgiem 72". Może je zamienić na Pulse Driver Cannon z ciekawą zasadą, zmieniającą profil w zależności od dystansu do celu. Do 10" jest to D weapon  AP1, Heavy 2; 10"-20" jest to S10, AP1, Heavy 2, Blast, 20"-30" S9 AP3 Heavy 2, Large Blast.

Please spot the huge gun called Pulse Battlecannon with S10, AP2, Ordnance 1, Large Blast and 72" range. It can be swapped for a Pulse Driver Cannon with an interesting rule, changing its profile depending on the distance to the target. Up to 10" it's a D weapon  AP1, Heavy 2; 10"-20" it's a S10, AP1, Heavy 2, Blast; 20"-30" S9 AP3 Heavy 2, Large Blast.


Jak widać po ogromnym dziale zapakaowanym na prawę ramię KV128, ten gościu ma strzelać. Jakbyście nie zauważyli dwóch zasobników z rakietami na ramionach, to są tam. I mają po 30 rakiet każdy - Cluster Rocket System... zasięg 48 cali, S5, AP5 i Heavy 4D6.

Dodatkowo posiada Twin-linked SMS, cztery Destroyer Missiles (S8, AP1, Heavy1, One Use Only, 60") oraz Twin-linked flamer.

As you can gather from the huge gun on its right arm, this guy is supposed to shoot. And the two missile pods containing 30 rockets each sort of prove the point. Cluster Rocket System... 48" range, S5, AP5, Heavy 4D6.

Additionally it has Twin-linked SMS, four Destroyer Missiles (S8, AP1, Heavy1, One Use Only, 60") and Twin-linked flamer.Moja ocena tego jest taka ;)

Tau otrzymuje świetne modele przed nowym kodeksem. Dodatkowo wypuszcza Tau Aegis Defense Line (w kółku - znalezione przez gościa z Blog for the Blood God). Tau znowu stanie się siłą niszczącą inne frakcje i zdominuje scenę turniejową. Fluff bunnies nadal pozostaną wierni swoimi ideałom, ale chyba wielu, w tym i ja, wyłamią się i zakupią nowy model mordercę. Za 360 punktów dostajemy nawałnicę ognia. Jeśli wykorzystamy synergię Tau i Marker Drones, oddział trzech KV128 (tak, można dodać dwa do unitu) będzie czyścił stoły.

Miłej zabawy ;)

My judgments of this is as follows...

Tau receives amazing models before the new codex comes out. You can also see Tau Aegis Defense Line (marked in a circle by Blog for the Blood God guy). Tau will again become a force anihilating opposition and will most probably dominate the tournament scene again. Fluff bunnies will stay true to their ideals but some will give in and buy the new killer toy. For 360 points we get a ton of firepower. And if we synergize with Marker Drones, the unit of three KV128 will start clean out tables very soon.

Enjoy!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...