poniedziałek, 2 czerwca 2014

Osobiste rozterki / Personal mumblings

Witajcie!

Jak pewnie zauważyliście, nie było i nie ma recenzji 18tego numeru White Dwarfa. Powody są dwa: Pierwszy i najważniejszy - wszyscy już ten numer widzieli dzięki wszelakim wyciekom. Drugi - pracuję nad zarządzaniem swoim wolnym czasem, jak się można domyślać - nie wychodzi mi. W tym tygodniu pojawi się recenzja 19ego numeru i jak dam radę to i 18tego. Ale na za wiele bym nie liczył. Jest jeszcze trzeci powód, który zajmuje mi głowę i nie pozwala skupić się na hobby, ale o tym kiedy indziej...

Idźta hobbycić!
Welcome!

As you probably noticed, there was and ther isn't any review of issue 18 of White Dwarf. There are two reasons for it: First and most important - everyone already has seen it already through leaks and others. Second reason - I'm working on my free time management - as you can tell, it's not working out. This there should be a review of issue 19 out, and if I manage I'll do issue 18 as well. There's also a third reason, which is taking over my mind, but I will tell you about it when time comes...

 Go hobby some!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...