niedziela, 30 listopada 2014

Jak malować Ultramarines / How to paint Ultramarines

Witajcie!

Dzisiaj mam dla was gościnny występ kolegi z Łódzkie Manufactorum, w którym pokaże wam, jak malować Ultramarines na poziomie TT, czyli Table Top.

Welcome!

Today we have got my friend from Łódzkie Manufactorum showing us how to paint Ultramarines on TT level, Tabel Top quality.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorumOto prosty tutorial pokazujący jak pomalować Space Marine'a szybko i z dobrym rezultatem. Użyjemy najzwyklejszej figurki snap-fit.Czas: ~4h
Tabela konwersji kolorów znajduje się na końcu tutoriala.

Here's a simple tutorial on how to paint a Space Marine quickly and with good results. We will use the ordinary snap-fit mini. Time: ~4h
There is a paint conversion table at the end of this tutorial.

1. Po umyciu w wodzie z mydłem i osuszeniu figurki należy położyć podkład. Użyty został Chaos Black z Citadel.

1. After washing the mini with soap and leaving it to dry, you have to spray it with primer. Citadel Chaos Black was used.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

2. Nakładamy kolor bazowy, w tym przypadku Regal Blue. Jeśli posiadasz aerograf, użyj go. Jeśli używasz pędzla, nie musisz przejmować się pomyłkami - zostaną zakryte w następnych krokach.

2. Apply the base color, in this example it's Regal Blue. If you own an airbrush, use it. If you are using a regular brush, there's no need to worry about any mistakes - they will be covered in later steps.


games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

3. Nakładamy wash - Nuln Oil. Ponownie nie musimy bać się pomalowania nie tam, gdzie trzeba.

3. Apply the Nuln Oil wash. Again, there's no need to worry about painting other areas.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

4. Czas na więcej precyzji. Wszystkie części zbroi, które nie są zagłębieniami, pokrywamy równomiernie kolorem Ultramarine Blue. Lepiej użyć pędzelka do detali i nie spieszyć się przy tym kroku.

4.Time for more precision. All armour parts that are not crevices have to be carefully painted with Ultramarine Blue. It's best to use a detail brush and take your time.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

5. Po skończeniu pancerza należy podkreślić jego krawędzie za pomocą highlightów. Można robić to z każdą krawędzią, lub (tak jak w przykładzie) tylko krawędzie górne, na które pada światło. Dobrym kolorem jest Hoeth Blue, ale można użyć jaśniejszego.

5. When the armour is done, you have to emphasize the edges by highlighting them. You can do it with every single edge or (as seen below) just top edges that are lit. Hoeth Blue is a good choice, although you can use a brighter color.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

6. Skończyliśmy (prawie) z częściami niebieskimi, więc zajmijmy się złotymi. Na początek jako podkład dajemy Gehenna's Gold.

6. We are (almost) done with all blue parts, soe let's take care of gold ones. First base it with Gehenna's Gold.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

7. Zapomniałem o tym w kroku poprzednim, więc naprawmy to - wszystkie niebieskie powierzchnie pokrywamy glazem Guilliman Blue, żeby nadać ładne zabarwienie i zabezpieczyć.

7. I forgot about this step, so let's fix it - cover all blue surfaces with Guilliman Blue glaze to apply a nice hue and secure it.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

8. Złoto traktujemy washem Agrax Earthshade.

8. Wash the gold with Agrax Earthshade.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

9. Pierwszy highlight na złocie robimy za pomocą Auric Armour Gold.

9. The first highlight is Auric Armour Gold.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

10. Końcowy i delikatny highlight nakładamy za pomocą Runefang Steel.

10. Apply the final and subtle highlights with Runefang Steel.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum


11. Czas na bolter i elementy metaliczne. Najpierw używamy Natural Steel.

11. Time for the bolter and metallic parts. First use Natural Steel.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

12. Washujemy za pomocą Nuln Oil.

12. Wash with Nuln Oil.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

13. Ponownie nadajemy highlight przy użyciu Runefang Steel.

13. Again apply highlihts with Runefang Steel.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

14. Podkreślimy też górne krawędzie czarnej obudowy boltera. Najpierw: German Grey...

14. Let's also highlight the upper edges of black bolter casing. First: German Grey...

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

15. ...i potem Shadow Grey.

15. ...and then Shadow Grey.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

16. W przypadku ładownic schemat jest podobny, tylko kolory inne. Najpierw Gorthor Brown...

16. You can use the same plan for the pouches, only change the colors. First Gorthor Brown...

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

17. ...potem Agrax Earthshade...

17. ...then Agrax Earthshade...

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum


18. ...i wreszcie Vermin Brown.

18. ...and finally Vermin Brown.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

19. Teraz zajmiemy się znakami na naramiennikach i pieczęcią czystości. Jako podkład używamy Ulthuan Grey.

19. Let's take care of pauldron markings and the purity seal. As the base color use Ulthuan Grey.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

20. Wykańczamy te elementy używając White Scar.

20. Finish those parts with White Scar.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

21. Spotyka się czerwone lub zielone soczewki w hełmach Ultramarines. W przypadku czerwonych używamy na początek Flat Red. Tym samym kolorem malujemy woskową część pieczęci.

21. Ultramarine helmet lenses are usually red or green. If you go red, use Flat Red for starters. Use the same color to paint the wax seal.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

22. Malujemy dolny łuk soczewek za pomocą Jokaero Orange (lub innego pomarańczowego koloru wedle uznania). Używając German Grey lub innego szarego/ciemnobrązowego koloru malujemy drobne napisy na zwoju przy pieczęci.

22. Paint the lower arc of the lenses with Jokaero Orange (or other orange color as you see fit). Use German Grey or other grey/dark brown color to paint the writings on the parchment.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

23. Washujemy zwój i pieczęć za pomocą Agrax Earthshade. W narożnikach soczewek nakładamy drobne kropki koloru White Scar.

23. Wash the parchment and the seal with Agrax Earthshade. In the corners of the lenses apply tiny dots of White Scar.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

24. Na koniec zabezpieczamy model nakładając lakier matowy. Osobiście używam Flat Clear firmy Tamiya.

24. Finish the model by securing it with matte varnish. I use Flat Clear from Tamiya.

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

25. W ramach wykończenia można zrobić podstawkę. Jednak w momencie powstawania tego tutoriala krążą plotki o przejściu na podstawki 32mm, więc może lepiej się nie spieszyć... :)

25. You can apply some stuff to the base at the end. However at the time this tutorial is being created there are many rumours about switching to 32mm bases, so you might want to hold off... ;)

games, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorumgames, workshop, tutorial, grot, orderly, łódzkie, manufactorum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...